Přihlášení k síti prostřednictvím Protected EAP

Pro uživatele Windows XP

Uživatelé Windows XP musí nejprve provést úpravy Windows XP nutné pro přihlášení k síti. V jiných operačních systémech by takové úpravy neměly být nutné.

Konfigurace připojení PEAP

Zobrazte si dialog nastavení lokální sítě (například pomocí Start - Ovládací panely - Připojení k síti a Internetu - Síťová připojení, vyberte Local Area Connection (či jiné rozhraní, kterým se připojujete k síti), klikněte na něm pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.

Na záložce Ověřování povolte IEEE 802.1x s typem Protected EAP (PEAP) a zvolte Vlastnosti (viz obrázek).

LAN - Vlastnosti

V následujícím okně povolte ověření certifikátu serveru, ze seznamu důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů zvolte DigiCert Assured ID Root CA. Jako způsob oveření vyberte Secured password (EAP-MSCHAP v2) a stiskněte Konfigurovat

Vlastnosti PEAP

Zrušte automatické použití přihlašovacího jména a hesla systému Windows (v případě že se vaše přihlašovací jméno a heslo systému Windows neshoduje s údaji pro přihlášení pomocí 802.1x).

Vlastnosti MSCHAPv2

Potvrďte změny. Po zavření okna s vlastnostmi připojení systém vyvolá přihlašovací dialog do kterého je potřeba zadat vaše přihlašovací údaje 802.1x (tedy jméno a heslo, doména se při přihlašování v této síti nepoužívá).

Zadejte pověření

Upozornění: V případě, že se nepodaří přihlásit k síti, bude systém znovu vyžadovat zadání přihlašovacích údajů.