Jak si zřídit účet pro připojení do veřejných zásuvek a WiFi v budevě MS MFF UK


Každý uživatel síte MS MFF UK (student, zaměstnanec, externí konzultant ...) se muže připojit k síti MS MFF UK. Co je k tomu zapotřebí? Je třeba si nechat zřídit účet v síťovém informačním systému a to buď skrze svého katedrálního správce nebo návštěvou kanceláře SISALu. Pomocí tohoto účtu pak může uzivatel měnit nastavení svých počítačů (např. MAC, heslo a pod.) bez zásahu správce katedry nebo správce domény a tyto změny jsou automaticky přenášeny do konfigurace sítě. Jako další kroj je třeba zaregistrovat počítače, které mají být k síti MS MFF UK připojovány. Registrace počítačů běžně provádí katedrální správce sítě, pro uživatele bez příslušnosti k některé katedře registraci běžně provádí správce domény na základě mailové žádosti z adresy evidované v IS (na tuto adresu jsou zasílána take potřebná hesla a pod.) Vlastnosti těchto počítačů pak může měnit patřičný správce stroje nebo správce sítě.

Připomínky:calda@dzungle.ms.mff.cuni.cz