SMTP Server pro odesílání pošty fakultní veřejností.

Pro potřeby fakultní veřejnosti existuje server, přes který lze odesílat poštu, ať už je člověk na fakultě, doma, nebo na cestách aniž by bylo nutné neustále přenastavovat program pro odesílání pošty. K jeho použití je třeba pouze osobní certifikát a jednou nakonfigurovat poštovní program.

Uživatel se vztahem k MFF UK, který se při odesílání prokáže tímto certifikátem, může server používat bez dalších formalit - tedy bez registrace, zadávání nějakého hesla či něčeho podobného.

Osobní certifikát

Osobní certifikát vystavuje Univerzita pedagogům i studentům. K jeho získání nejprve navštivte portál Centrální autentizační služby a v menu vyberte „Ověřit platnost emailových adres”: https://ldap1.cuni.cz/account/validate. Emailové adresy ověřte i v případě, že jsou adresy zobrazené jako ověřené - o certifikát lze požádat jen pro adresu u kterých od posledního ověření uplynulo méně než 6 měsíců (a taková musí existovat alespoň jedna) zatímco portál adresy zobrazuje jako ověřené 1 rok od ověření.

Poté už je možné požádat o osobní certifikát na stránce https://tcs.cesnet.cz/clientrequestform/form

Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer, Firefox, Seamonkey a Safari. Prohlížeč Chrome k podání žádost o vydání osobního certifikátu použít nelze.

Během vystavováni certifikátu budete dotázáni, pro které z ověřených adres má být certifikát vystaven. Tuto informaci server přes který budete následně poštu odesílat nijak nepoužívá. Držiteli certifikátu bude umožněno odeslat email s jakoukoliv emailovou adresou odesilatele - zcela nezávisle na tom, zda je nebo není uvedena v použitém certifikátu.

Podrobný návod pro získáni certifikátu: https://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html

Zdůrazňuji, že vystavování těchto certifikátů nezajišťujeme my, nýbrž externí dodavatel vybraný Univerzitou. Pokud tedy dojde při vystavování certifikátu k potížím, je sice možné se na nás obrátit s prosbou o radu, ale naše možnosti pomoci jsou jen velmi omezené.

Prohlížeč uloží vystavený certifikát do svého úložiště certifikátů. Odsud je nutné certifikát společně s klíčem přenést do úložiště certifikátů vašeho poštovního programu (nemají-li úložiště společné). Pří exportu certifikátu a klíče z úložiště prohlížeče a následném importu do úložiště poštovního programu se řiďte návody k těmto programům, případně požádejte o pomoc správce svého počítače.

Konfigurace poštovního programu

Použijte tyto údaje pro nastavení parametrů serveru odchozí pošty:

Praktická poznámka - ten, kdo se chystá server používat odněkud, kde by na tomto způsobu odesíláni pošty závisel, by si to měl funkčnost ověřit před odjezdem. A to nejen poprvé, ale vždy, když server delší dobu nepoužíval. S ohledem na to kolik je různých programů pro práci s poštou a používaných variant operačních systémů a s vědomím, že bez zábran mění své chování s různými automatickými aktualizacemi, je bezpečnější se nespoléhat na "minule to fungovalo".


Připomínky: dan@sisal.ms.mff.cuni.cz