Připojení k WiFi síti v budově MS MFF UK


Každý uživatel sítě MS MFF UK se muže připojit k WiFi síti. WiFi síť je dostupná především na chodbách jednotlivých pater, v některých učebnách, a také v kancelářích jednotlivých kateder. WiFi síť je na provozována na normách 802.11a/b/g ovšem je třeba brát v úvahu vlastnosti šíření radiových vln a z toho plynoucí rozdílné úrovně signálu (t.j. i přenosových rychlostí a t.d.), jejich změnu při průchodu různými materiály, ovlivnění různými zářiči a pod. Tím chci řící, že kvalita signálu není zajištěna ani v rámci jednoho místa v různém čase.

Jak tedy poznam, že by v určitém místě mohla WiFi síť fungovat? Stačí použít libovolný software pro detekci WiFi sítě a nechat vyhledat dostupné okolní sítě. Jestliže v seznamu sítí uvidite síť MS-KONFERENCE, ,tak je na stejném místě dostupná každá z uvedených sítí. MS-KONFERENCE je zcela otevřená, nijak nezabezpečená síť, která umožní připojení každé WiFi kartě v okoli. Dokonce tato karta dostane přidělenou IP adresu via DHCP pokud o to požádá, ale to je vše. Za běžného stavu je tato síť blokována pro přístup k síti MS MFF a take mimo tuto síť, protože je určena pro výjmečné udélosti a pro připojení naprosto neznámých uživatelů. Nicmeně jako indikátor je dobře použitelná.

Pokud tedy vím, že v mnou požadovaném místě je WiFi síť dostupná, můžeme přistoupit ke její konfiguraci Stejně, jako v případě pripojení do veřejných zásuvek na MS (viz. zde) je třeba mít povolený přístup do patřičné sítě, jejiž jméno je ekvivalentem SSID ve WiFi (SSID je string, kterým se sítě identifikují). Jelikož počet sítí dostupných via WiFi je omezen ( viz seznam), je třeba se na správném nastavení domluvit s katedrálním (nebo centrálním) správcem, aby se předešlo komplikacím. K připojení je třeba použít software dodávaný takřka výhradně s WiFi zařízením nebo software jiných výrobců, protože SSID nejsou centrálními prvky vysílána a s tímto faktem se neumí defaultní klient v WIN XP (Wireless Zero Configuration) vypořádat. Na konci tohoto návodu bude ukázáno nastavení klienta od f. Cisco. V software pro vaše WiFi zařízení je třeba vybrat authorizaci protokolem PEAP, certifikát serveru je podepsán autoritou MS VPN, SSID je stejné jako jméno sítě, login a heslo(pro službu 802.1x) dostane každý uživatel mailem po zřízení účtu v is.ms.mff.cuni.cz a následné žádosti o povolení počítače. Spojení je chráněno pomoci WPA-TKIP.

Příklad konfigurace XP z pohledu uživatele jak WiFi tak ethernetove zasuvky při použití PEAP nalezneta zde.

V případe problémů při připojení pomoci WiFi se obraťte přímo na netadm@ms.mff.cuni.cz

Připomínky:calda@dzungle.ms.mff.cuni.cz